English

スタッフ

林 智樹 Tomoki Hayashi

芸術大学にて美術専攻。
2004年よりアトリエ インカーブ勤務。
社会福祉士、学芸員。

三宅 優子 Yuko Miyake

美術工芸大学にて情報デザイン専攻。
2007年よりアトリエ インカーブ勤務。
社会福祉士、学芸員。

森田 静香 Shizuka Morita

芸術学部にて情報デザイン専攻。
2010年よりアトリエ インカーブ勤務。
社会福祉士、学芸員。

丸岡 千栄子 Chieko Maruoka

2013年よりアトリエ インカーブ勤務。